Julianastraat 2B

Mill, 5451BP

+31(0)654982644

24/7 Bereikbaar

Ma - Vrij: 9:00 - 17:00

Zaterdag op afspraak

REGELEMENTEN

§1 SPELREGELS
Het toernooi wordt gespeeld conform de geldende spelregels van de FIFA en de KBVB. Er wordt gespeeld op natuurlijk gras en op kunstgras velden. Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven dat men niet op kunstgras wil spelen.

§2 AANTAL (WISSEL)SPELERS
In alle groepen die spelen op een heel veld, mag per team, 5 maal worden gewisseld. Hierbij mag een reeds uitgewisselde speler bij een latere wissel het veld weer in, ECHTER een team mag dus maximaal 5 WISSELINGEN per wedstrijd uitvoeren. In alle andere niet elftal groepen , mag onbeperkt worden door gewisseld. Deze wisselingen dienen met toestemming van de scheidsrechter, conform de FIFA regels, te worden uitgevoerd. Dus niet tijdens het spel.

§3 SPEELDUUR
In alle groepen die spelen op een heel veld, is de speelduur 1 maal 30 minuten. Bij de wedstrijden tussen de acht- en zeventallen is de speelduur 1 maal 20 minuten. Bij de U8/U9 bedraagt de speeltijd 1 maal 20 minuten. De genoemde speelduur geldt voor zowel de wedstrijden in de groepsfase als ook de wedstrijden in de play-off fases inclusief de finales.
Bij wedstrijden waar een beslissing dient te vallen (in de play-offs) zal bij een gelijke stand direct worden overgegaan tot het nemen van strafschoppen en zal dus geen verlenging worden gespeeld.

§4 PUNTENTELLING
De puntentelling is conform het driepunten systeem, dus;
3 punten voor een overwinning
1 punt voor een gelijkspel
0 punten voor verlies
Wanneer twee of meerdere teams gelijk op een gelijke plaats eindigen in de poule fase dan zal worden gekeken naar;
1. Doelsaldo
2. Het aantal gescoorde doelpunten
3. Onderling resultaat
Mocht ook dit geen uitsluitsel bieden dan;
1. Zal in geval dat beide teams die dag (gelijktijdig) op dezelfde locatie spelen overgegaan worden tot het nemen van strafschoppen.
2. Zal in het geval dat beide teams die dag op een andere speellocatie spelen, en het nemen van strafschoppen dus niet mogelijk is, worden overgaan door loting. De uitslag van deze loting zal via de website kenbaar gemaakt worden en over de uitslag van de loting kan niet worden gecorrespondeerd.

§5 SPELERSLIJSTEN
Alle deelnemende teams zijn verplicht om (ruim) voor aanvang 1e wedstrijd, oftewel bij het aanmelden bij aankomst, een lijst in te leveren met daarop de namen en geboorte data van de deelnemende spelers. Er dient een spelerslijst ingediend te worden, op zaterdag en zondag. Spelers zijn verplicht zich wanneer nodig te kunnen legitimeren als de organisatie daarom vraagt en zal regelmatig steekproeven doen betreft leeftijden. Wanneer een speler zich niet kan, of weigert te legitimeren dan kan deze speler door de organisatie verdere deelname worden ontzegd. Wanneer na eventuele legitimatie zou blijken dat een speler onrechtmatig heeft deelgenomen bij betreffend team, dan zullen alle eerder gespeelde wedstrijden van dat team ongeldig worden verklaard en worden omgezet in een reglementair 0-1 verlies. Tevens wordt betreffende speler verdere deelname ontzegd en kan de organisatie besluiten om betreffend team van het toernooi te verwijderen.
Een speler mag gedurende het toernooi slechts voor 1 team worden ingeschreven. Een team (spelers + reserve spelers) mag maximaal met 3 dispensatie spelers aantreden en deze mogen maximaal, 12 maanden ouder zijn dan de toegestane leeftijd in zijn/haar klasse.

§6 AANWEZIGHEID
Alle teams dienen er voor te zorgen om tijdig aanwezig te zijn voor aanvang van hun wedstrijd. Teams die, zonder goede redenen, niet op tijd aanwezig kunnen zijn om hun wedstrijd te starten, zullen automatisch met 0-1 verliezen. Het niet kunnen vinden van het sportpark, of niet weten waar men moet spelen, is geen geldig excuus. Daarom is het ook belangrijk op zaterdag goed te checken waar, en hoe laat men moet spelen op zondag. Komt uw team te laat en heeft u hiervoor een goede reden dan verzoeken wij u dringend om tijdig contact te zoeken met de (lokale) organisatie.
Het eerstgenoemde team mag kiezen welke kant zijn/haar team verdedigd. Het andere team mag aftrappen.

§7 KLEDING
Wanneer twee teams in dezelfde kleur shirts tegen elkaar aantreden dan is het eerstgenoemde team verplicht om of andere shirts aan te trekken of de organisatie te vragen om met hesjes te spelen, mits deze lokaal voorhanden zijn. Het is dus raadzaam om reserve shirts mee te nemen. Wanneer er geen oplossing gevonden wordt beslist de (lokale) organisatie over de uitslag.

§8 (ASSISTENT)SCHEIDSRECHTERS
Alle wedstrijden worden gespeeld met officiële, door de organisatie aangewezen scheidsrechters. Deze zijn in eigen land aantoonbaar scheidsrechter voor betreffende bond. Het is niet altijd mogelijk om een scheidsrechter aan te wijzen uit een neutraal land, maar waar mogelijk wordt daar wel naar gewerkt. Bij alle wedstrijden op groot en klein veld wordt zonder assistenten gespeeld. Tijdens de finale wedstrijden om plaats 1 en 2 op zondag zal de organisatie officiële assistent scheidsrechters aanstellen. ALLE door de scheidsrechter genomen beslissingen op het veld zijn bindend en protest hiertegen is niet mogelijk. Klachten over scheidsrechters zullen door de organisatie alleen in uitzonderlijke gevallen in behandeling worden genomen.

§9 GELE EN RODE KAARTEN
Een speler die tijdens de wedstrijd een gele kaart ontvangt moet 5 minuten van het veld. Hij mag gedurende die periode niet worden vervangen. Dit MOET de scheidsrechter wel aangeven middels het tonen van de gele kaart. Een speler die een tweede gele kaart ontvangt moet het veld verlaten en is uitgesloten voor het restant van die wedstrijd. Een speler die met een directe rode kaart van het veld wordt gestuurd is uitgesloten voor het restant van betreffende wedstrijd en de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar team. In geval van zware overtredingen of gewelddadige handelingen kan de (lokale) organisatie beslissen tot een langere schorsing.
Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt dan wordt als volgt gehandeld;
– De scheidsrechter geeft aan de toernooileiding de reden door van de staking
– In overleg wordt een schuldig team aangewezen door de scheidsrechter en organisatie
– Dit team zal de wedstrijd dan met 0-1 verliezen, en kan van het toernooi worden verwijderd
– Wanneer beide teams schuldig zijn krijgen beide teams 1 winstpunt in mindering en kunnen van het toernooi worden verwijderd
Bij (herhaaldelijk) wangedrag, of bij gewelddadige handelingen zal de organisatie niet aarzelen om teams direct van het toernooi te verwijderen. Wij staan voor respect en fair play. Ook bij wangedrag langs het veld door ouders of leiders zal hard worden opgetreden en ook dit kan leiden tot verwijdering van individuen of het gehele team. Ten allen tijde zal er bij zware (gewelds)delicten politie worden ingeschakeld.
Ook hier geldt dat ALLE beslissingen van zowel scheidsrechter als organisatie bindend zijn en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

§10a AFWIJKENDE REGELS (Onder 13)
– UITTRAPPEN / DOELTRAPPEN: in tegenstelling tot in Nederland worden de doeltrappen vanaf de lijn van het doelgebied vanaf de grond getrapt, dus niet vanaf de rand 16.
– HOEKSCHOPPEN: in tegenstelling tot Nederland worden ALLE hoekschoppen vanaf de hoekvlag genomen, dus GEEN korte corners.
– BUITENSPEL: er wordt met buitenspel gespeeld

§10b AFWIJKENDE REGELS (7v7 en 8v8)
– VELDGROOTTE: Speelveld is de helft van een groot veld
– DOELMAAT: afmeting 5 x 2 meter
– BALMAAT: maat 5 (320 gram)
– UITTRAPPEN / DOELTRAPPEN: De doelman/speler moet de bal alleen via de grond in het spel brengen. Bij vangbal mag de keeper bal ook uitschieten/gooien.
– HOEKSCHOPPEN: hoekschoppen moeten direct genomen worden. Afstand speler/hoekschop is 5 meter.
– STRAFSCHOPGEBIED:  Dit zal met petjes of pionnen worden aangegeven aan zijlijn en doellijn. Omdat het niet mogelijk is dit te markeren is de scheidsrechter ALTIJD degene die bepaald of iets binnen of buiten het strafschopgebied heeft plaatsgevonden.
– STRAFSCHOP: De strafschop wordt genomen op 8 meter vanaf het doel
– VRIJESCHOP: Alle vrije schoppen/aftrap zijn direct en mag dus uit gescoord worden. Afstand tegenstander/nemer 5 meter.
– UITBAL: bij een bal die over de zijlijn uitgaat, moet de bal middels een inworp weer in het spel gebracht worden.
– BUITENSPEL: er wordt niet met buitenspel gespeeld
– TERUGSPEELBAL: een opzettelijke terugspeelbal mag niet in de handen worden opgepakt door de keeper

§10c AFWIJKENDE REGELS (5v5)
– VELDGROOTTE: Speelveld is een achtste van een groot veld
– DOELMAAT: 2×5 meter
– BALMAAT: maat 3 (290 gram)
– KEEPER: er wordt gespeeld met 5 veldspelers, dus zonder doelman
– HOEKSCHOPPEN: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te passen, of in te schieten.
– UITTRAPPEN / DOELTRAPPEN: De achterbal wordt door een speler naast het doel ingedribbeld of ingepasst.
– UITBAL: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen.
– NA EEN DOELPUNT: Nadat er is gescoord dribbelt een speler van het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen de bal in, naast het eigen doel. Spelers van de tegenpartij (die gescoord heeft) beginnen op de eigen helft.
– VRIJESCHOP: Deze mag genomen worden door de bal in te dribbelen, in te passen of te schieten vanaf de plek waar de vrije bal is gegeven. Er mag uit worden gescoord.
– AFSTAND: De tegenstander staat op minimaal 3 meter afstand bij elke spelhervatting.

§11 CORRESPONDENTIE OVER UITSLAGEN / PUBLICATIE STANDEN
Na afloop van de wedstrijd zal de scheidsrechter aan beide trainers vragen om de uitslag voor akkoord te tekenen op het wedstrijdbriefje. Dit om voor een correcte uitslag te zorgen. Wanneer een trainer weigert, op welke grond dan ook, om te tekenen gaat hij automatisch akkoord met de uitslag. Wanneer u desondanks toch een foutieve uitslag constateert dan verzoeken wij u dit te melden bij de lokale toernooileiding. Op zaterdag is het TOT 21:00 mogelijk om verkeerde uitslagen te corrigeren, daarna zijn alle gepubliceerde uitslagen bindend. Alle uitslagen en wedstrijdprogramma’s zullen worden gepubliceerd op www.tournify.nl.

§12 OVERIGE BEPALINGEN
– Ieder team wordt geacht in sportkleding op de accommodatie te arriveren. Voor douche gelegenheid wordt gezorgd.
– Alle toeschouwers bij de wedstrijden dienen zich achter de afrastering of tenminste 2 meter van het veld te bevinden. Dit geldt ook voor teams die wachten om hun eigen wedstrijd te spelen als de vorige wedstrijd nog niet is aangevangen. De scheidsrechters zullen niet beginnen voor iedereen zich aan dit verzoek houdt. Gebeurd dit niet dan zal de wedstrijd niet worden aangevangen en kan de organisatie maatregelen nemen tegen de overtreder(s).

§13 OFFICIELE KLACHTEN
Het is mogelijk om mondelinge en-/of schriftelijke klachten in te dienen tegen genomen beslissingen. Hiervoor moet een borg van 50 euro worden betaald. Wordt de klacht gegrond verklaard dan wordt dit bedrag weer terug ontvangen. Wordt de klacht ongegrond verklaard worden dan verliest de bezwaarmaker dit bedrag. Wij wijzen er met klem op dat protesten tegen genomen beslissingen van scheidsrechters in de meeste gevallen kansloos zijn.

§14 TOERNOOILEIDING
In ALLE gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding/organisatie.

nl_NLNederlands